Llistats d’alumnes.

Llistats definitius del procés ordinari d’admissió d’FP

En aquests enllaços podeu consultar les llistes definitives del procés d’admissió d’FP:

          Gestió de vendes i espais comercials

          Transport i logística

          Màrqueting i publicitat

          Comerç internacional

          Segones opcions

Recordau que per fer la matrícula cal sol·licitar cita prèvia i seguir les instruccions publicades a l’apartat de matrícula.

Termini de matrícula: 17, 18 i 19 de juliol.

Llistes definitives del procés d’admissió de batxillerat

En aquests enllaços podeu consultar les llistes definitives del procés d’admissió de batxillerat:

Recordau que per fer la matrícula cal sol·licitar cita prèvia i seguir les instruccions publicades a l’apartat de matrícula.

Termini de matrícula: 16, 17 i 18 de juliol.

Llistes provisionals de qualificacions de les proves d’accés a cicles de grau superior

Consultau les llistes provisionals de qualificacions de les proves d’accés a cicles de grau superior

El termini de reclamacions contra la llista provisional és del 22 al 24 de maig.

Els dies per la revisió de reclamacions són 27, 28 i 29 de maig.

Dia 31 de maig es publicarà la llista definitiva.

Llista definitiva FP Comerç internacional virtual

Consultau el llistat DEFINITIU d’FP de Comerç internacional virtual.

Les dates de matrícula són del 3 al 5 d’octubre. Les instruccions i tota la informació la trobareu a la web del centre.

Si algun alumne/a no ha obtingut plaça de tots els mòduls que va demanar, cal que es matriculi dels que li han assignat ara i quedarà en llista d’espera de la resta. 

Si queden vacants a algun mòdul amb llista d’espera, a partir del 6 d’octubre s’anirà telefonant per oferir-les, en l’ordre corresponent.

Si algun/a alumne/a no va fer la sol·licitud de plaça, però li interessa matricular-s’hi, pot fer sol·licitud de plaça a la secretaria del centre a partir de dia 10 d’octubre i, si s’ha exhaurit la llista d’espera als mòduls sol·licitats, se li podrà assignar una plaça. Habitualment queden places disponibles a diversos mòduls, encara que no tots siguin de 1r curs.