Nota d’agraïment a José Ignacio Seguí Chinchilla i Joana Salom Santamaría

El Museu de l’institut Joan Ramis i Ramis vol expressar el seu sincer agraïment als senyors José Ignacio Seguí Chinchilla i Joana Salom Santamaría per la seva generosa donació de material nàutic històric i científic. Aquesta donació enriqueix substancialment la nostra petita col·lecció de material procedent de la història i cultura marítimes de Menorca.

Entre el material donat hi destaquen una Coggeshall, una Gunter i una Lorkin, que són regles de càlcul utilitzades pels navegants als segles XVIII, XIX i XX per a resoldre problemes de trigonometria esfèrica. També hi ha una calculadora científica de les primeres que es van comercialitzar, exemple de la nova tecnologia que va suposar una revolució en el món nàutic i que va substituir l’ús dels regles de càlcul. Altres elements són un compàs de puntes, un mesurador de rumbs antic i un sextant modern, instruments antany essencials per a determinar la posició d’un vaixell en alta mar. Finalment, la donació inclou una llanterna de senyals Aldis, que és un dispositiu per a comunicar-se amb altres vaixells mitjançant codis lluminosos.

Qualcunes d’aquestes peces complementen el nostre fons de l’escola de nàutica de Maó, primer centre d’ensenyament secundari de la història de Menorca i antecedent directe del nostre institut. D’altres elements van més enllà, i han de permetre que els nostres visitants puguin apropar-se   a una època més moderna de la història de la navegació.

Des del Museu de l’institut Joan Ramis i Ramis, volem reconèixer la generositat i el compromís dels senyors Seguí Chinchilla i Salom Santamaría amb el nostre institut i la difusió del patrimoni nàutic menorquí.