PROCÉS D’ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL CURS 2023-2024

CALENDARI

PROCÉS TELEMÀTIC

El tràmit d’Admissió s’ha de fer telemàticament amb els següents mètodes d’autenticació:

 • Usuari Gestib (TUTORIAL)
 • Autenticació mitjançant Cl@ve (TUTORIAL) (Nota: És important fer el tràmit de sol·licitud d’accès cl@ve amb temps, ja que pot requerir de la recepció d’una notificació postal)
 • Cas de no poder fer servir cap d’aquest dos sistemes, es podrà fer el tràmit sense validar (anònimament). En aquest cas caldrà enviar al al centre el DNI, el resguard d’inscripció i la documentació requerida en el propi resguard. Per això, podreu emprar l’adreça de correu electrònic: matricula@iesjoanramis.org.
 • En els casos autentificats, en cas d’haver d’aportar documentació, es pot afegir al procés telemàtic com a Document Adjunt.
 • Cas de tenir problemes amb els tràmits podeu contactar amb secretaria del centre mitjançant telèfon (971360133) o correu electrònic (matricula@iesjoanramis.org).

Accés al tràmit telemàtic: https://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_admissio/

Llista Definitiva PUNTUACIÓ Adscripció pel curs 2023-24

A partir del dia 09/05 es pot fer la consulta telemàtica de la vostra puntuació definitiva i de Reserva de plaça a un IES pel proper curs 2023/24, del Procés d’Adscripció. A la Web del Servei d’Escolarització, podeu fer la consulta a: Resultat del Procés, emplenant el DNI del pare/mare/tutor i la data de naixement de l’alumne/a. S’adjunta enllaç a la consulta: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/inicio-45806_1/

Igualment podeu trobar a continuació el llistat Publicable de puntuació definitiva amb l’assignació de centre de tots els participants en el procés.

D’acord amb el calendari del procés, la Matrícula es farà del dia 23 al 30 de juny de 2023. El centre contactarà amb les famílies per explicar-lis la documentació que necessiten per formalitzar aquesta matrícula.

Calendari de la Prova d’Accés al Grau Mitjà 2023

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 10 i 11 de maig de 2023.

 • Dia 10 de maig:
  • 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
  • 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig:
  • 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Material per a fer la prova

En el següent enllaç a la pàgina web d’FP, trobareu el material necessari per a dur el dia de la prova per a cada matèria.

https://www.caib.es/sites/fp/ca/orientacions_per_a_les_proves_de_grau_mitja/