Noves Tecnologies: SNAPPET

A 4t, 5è i 6è d’Educació Primària fem servir la plataforma digital Snappet per a l’aprenentatge de l’anglès i les matemàtiques. L’utilitzam com a una eina més, no com a eix de l’aprenentatge. Ens serveix principalment per a aquelles tasques més mecàniques, que amb aquest sistema resulten més motivadores perquè l’alumne va rebent  recompenses segons va avançant en el seu aprenentatge. 

Cada alumne pot treballar al seu ritme i el professor pot fer un seguiment en temps real del que està fent cada alumne en tot moment.

Durant la pràctica individual, Snappet proporciona informació al mestre sobre qui està treballant, qui ha arribat als objectius i qui necessita ajuda. D’aquesta manera pot intervenir i guiar millor als alumnes de forma individualitzada. 

Per a treballar amb Snappet, el professorat ha dut a terme una formació específica que s’actualitza cada any.