PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2020/21

 

LLISTES DEFINITIVES

El dia 13 de juliol han sortit les llistes definitives i trobareu si la plaça està reservada/no reservada al centre que vàreu posar com a primera opció.
Fixau-vos bé en si no vos ha sortit com a reservat per què pot ser teniu reserva a algun dels centres que vàreu demanar, si tampoc hi havia plaça pot ser vos han donat una cita a Escolarització on vos diran a quines escoles podeu anar.
 
A continuació teniu un llistat de documents que heu d’emplenar el pare i la mare de l’alumne/a si la vostra plaça ha sortit com a reservada al nostre centre. 

LLISTAT DE DOCUMENTS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA 

Presentar, amb cita prèvia, en horari de secretaria, els documents següents:

  • Imprès de matriculació del centre (model)
  • Autorització ús de dades personals (veu i imatge) (model)
  • Autorització SMS (model)
  • Autorització sortides al voltants de l’escola (model)
  • Autorització per al trasllat al centre de salut més proper en cas d’accident lleu (model)
  • Elecció de religió catòlica (model)
  • Usos de recursos digitals. (model)
  • Gestib (usuari i contrasenya) (model)
  • Sol·licitud de llengua de primer ensenyament. (model)
  • Sol·licitud publicació de drets d’imatge del Fons Pitiús (model)

– Fotocòpia llibre de vacunes 

 

Només per matriculacions d’ofici o si cal:

– Fotocòpia de la targeta sanitària de la Seguretat Social o similar. 

– Mostrar DNI pares o tutors legals i alumne/a (si en té)

– Fotocòpies llibre de família 

– Informe mèdic, en el cas de malaties cròniques i/o al·lèrgies (Alerta Escolar).

 

HORARI DE SECRETARIA

   Amb cita prèvia reservant al número 971 32 50 32.             

 

____________________________________________________________________

 

Atenció famílies!!

L’estat d’alarma declarat amb moti/u de l’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat la modificació dels processos d’escolarització del curs 2020-21. Amb aquesta finalitat enguany de manera excepcional, la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s’haurà de presentar de manera telemàtica en tots els nivells.

Per accedir al tràmit telemàtic  i a tota la documentació punxau el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/

Calendari: 1 al 12 de juny presentació de sol·licituds telemàtica.