Ambients i Espais d’aprenentatge

L’organització dels espais en AMBIENTS D’APRENENTATGE sorgeix de la necessitat de seguir innovant i fer una passa més en el projecte educatiu del centre. Però també de la necessitat d’aprofitar al màxim cada un dels espais oferint propostes més obertes i d’altres més tancades que situen a l’infant com a vertader protagonista i al mestre i a la mestra com acompanyant i no amb una funció transmissora.