Com aprenem els processos matemàtics?

“Les matemàtiques estan per tot o tot es mates” és una frase que es sol sentir a la nostra escola. Procuram que trobin l’essència matemàtica en la bellesa, la natura, els processos, els cicles i per suposat en connexió amb molts altres àmbits on de primeres no són catalogats com a matemàtics. Volem alumnat en pro de l’aprenentatge basant la mirada en que tothom en pot gaudir. El desenvolupament de processament de pensament matemàtic va molt més enllà del càlcul o resolució de problemes. En som conscients i volem que l’infant també ho sigui, així com de quina manera ho està entenent i reprèn des del que sap, fent així una dansa endavant i endarrera, a mesura que s’hi sent segur/a per poder avançar. L’acompanyament no força, sinò ofereix possiblitats de descoberta, deixant fer i enriquint si escau. El tractament de processos matemàtics s’adapta al moment de l’infant i a la seva mirada. Hi ha molts de camins per arribar a bon port. No sempre fa falta el mateix resultat ni sempre hem de seguir el mateix camí.

El plantejament del procès d’ensenyament-aprenentatge s’ha anat transformant a mesura que ens hem anat formant. El material manipulatiu quotidià per poder entendre les nocions de quantitats, ha evolucionat cap a material Montessori. Ens inspira la mirada de Maria Antònia Canals i l’empremta del grup de docents de la Cultura matemàtica de les persones.

Sensibles a l’acompanyament de l’infant en el seu desenvolupament matemàtic hi ha dos moments diferenciats a la nostra escola:

  • Els ambients o espais d’aprenentatge: esdevénen moments on la lliure manipulació juntament amb la interacció de nens i nenes des de primer a sisè fa que es promogui un llenguatge on es faci totalment entenedor, des del que en sap per què li han explicat com el que descobreix la necessitat d’un contingut com a indispensable. El gaudir per aprendre i aprendre gaudint; del que ho vol saber tot al que ho vol aprendre tot.
  • Treball d’aula: a cada agrupament s’inclouen els conceptes matemàtics dins de cada Projecte de treball. S’afegeixen “el nombre del dia, el compte diari, el repte”, sessions on en petit grup hi ha “raconets de mates”, o moments d’aclariments o sessions merament d’ampliació de contingut que es converteix en un nou descobriment.