Escola Solidària

Des de sempre l’escola Torres de Balàfia ha tengut una necessitat de fomentar valors solidaris i d’actuar per transformar.
Aquesta necessitat s’ha traduït en una relació estreta amb ONGs, especialment amb la Fundació Vicent Ferrer  entre d’altres, en la inclusió del centre dins de la Xarxa d’Escoles Solidàries del Fons Pitiús de Cooperació  i, en els darrers cursos, en la participació en el Programa d’Educació Transformadora i Ciutadania Global.
Aquest Programa d’ETCG gira al voltant de cinc eixos que intentam tenir presents en la vida diària del centre. Aquests eixos són:
  • Enfocament de gènere
  • Cultura de la pau
  • Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
  • Sostenibilitat econòmica i social i Comer Just
  • Medi ambient, territori i naturalesa
Mirau la següent presentació si voleu veure com ho feim a la pràctica: