Famílies

Les famílies de l’escola poden participar en diferents nivells i diferents activitats. Aquesta participació esdevé un model molt important per l’alumnat, el qual veu que totes les persones adultes implicades en la seva educació estan connectades i van en la mateixa direcció.

La màxima implicació esdevé formant part del Consell Escolar (representant les famílies) i en l’APIMA.

Altres maneres de participació són: activitats dins l’aula, festes, bricojornades, dinàmiques pedagògiques…