Aprenentatge basat en projectes

Els projectes es bassen en propostes globalitzades que poden iniciar-se a través d’un tema, una pregunta, un problema… i que requereixen un tractament des de totes  les àrees d’aprenentatge (llengües, matemàtiques, coneixements científics..)

Ens sembla que na Nati Bergedà ho explica molt bé en aquest article

En el nostre centre es poden treballar de forma conjunta entre tota una classe (projecte d’aula) o en petit grup en els ambients.