Cuidam les persones

El nostre model de cuidar les persones està basat en la Piràmide de la Proacció:

L’esforç principal de l’escola està en la base, en la zona de prevenció. Utilitzam estratègies com els cercles de diàleg, la comunicació assertiva i l’empatia.

Donam molt de pes a l’educació emocional. 

Cream situacions d’aprenentatge vinculades a l’acompanyament a nivell d’emocions i sentiments.  En altres ocasions aquestes situacions se’ns donen totes soles, en la vida diària de l’aula.

A educació infantil i a 1r i 2n curs  es fa un treball  important d’identificació i reconeixement de les emocions i sentiments a través de jocs, contes i dinàmiques i a la regulació d’aquestes. A partir de tercer curs les activitats aniran enfocades cap a l’autonomia social, la competència social i les habilitats de vida i benestar, amb estratègies com la bústia de la convivència i les sessions de tutoria anomenades Emociona’t, entre altres.

En tots els nivells es fan Cercles de Diàleg, són una pràctica bàsica per dialogar de forma restaurativa i crear comunitat. Contribueix als processos d’aprenentatge a través de la millora del clima de
convivència. 

Consideram els conflictes des de l’enfocament positiu: sorgeixen de forma inherent al fet d’estar en grup i són una oportunitat d’aprenentatge de les competències socials. La resolució de conflictes mitjançant la mediació o les pràctiques restauratives posen l’accent en l’autonomia dels infants i en el desplegament de tot el seu potencial social.