Consell Escolar

El Consell Escolar representa tota la Comunitat Educativa i és on es tracten aspectes organitzatius i pedagògics a partir de l’aprovació o de la informació d’aquests.

 

Al nostre centre, el Consell Escolar, està format per:

 

  • la direcció de centre
  • 2 mestres 
  • 2 pares/mares (1 representant de l’APIMA i l’altre elegit en eleccions)
  • un representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja