Matrícula

Els alumnes que s’han de matricular a l’IES LA RIBERA han de seguir les instruccions següents:

La informació sobre el contingut de les materies específiques i troncals als diferents cursos es poden consultar a aquest link.

Materies específiques i troncals 

La informació i els impresos de la matrícula dels diferents cursos (per l’alumnat que ja està estudiant a IES La Ribera), es poden trobar al següent link.

Instruccions i Impresos

Alumnes de primaria que es matriculen per cursar 1r ESO.

 

TRONCALS PER PRIMER D’ESO (6 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER PRIMER D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Biologia i geologia

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (obligatòria)

Llengua castellana i literatura

Música I (obligatòria)

Matemàtiques

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Anglès

 

Llengua catalana i literatura

 

Alumnes que actualment cursen 1r ESO a l’IES LA RIBERA.

TRONCALS PER SEGON D’ESO (6 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER SEGON D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Física i Química

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Tecnologia I (obligatòria)

Llengua castellana i literatura

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Matemàtiques

I una d’aquestes a elecció (*) dels pares/tutors/alumnat:

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Anglès

Música II

Llengua catalana i literatura

Segona llengua estrangera – Alemany

Alumnes que actualment cursen 2n ESO a l’IES LA RIBERA.

TRONCALS PER TERCER D’ESO (7 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER TERCER D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Biologia i geologia

Educació Fisica (obligatòria)

Física i Química

Tecnologia II (obligatòria)

Geografia i història

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Llengua castellana i literatura

I una d’aquestes a elecció (*) dels pares/tutors/alumnat:

No es pot tornar a cursar la mateixa específica que s’ha fet a 2n (excepte Alemany)

Cultura clàssica

Matemàtiques

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Anglès

Música II

Llengua catalana i literatura

2a. L. estrangera – Alemany (Convé haver-la cursada l’any anterior, sino parlar caporalia d’estudis)

Alumnes que actualment cursen 3r ESO a l’IES LA RIBERA.

TRONCALS PER QUART D’ESO (7 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER QUART D’ ESO (n’ha de cursar 3)

Anglès

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Valors ètics o Religió a elecció pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables i computables

Llengua castellana i literatura

I una d’aquestes a elecció (*) dels pares/tutors/alumnat:

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Llengua catalana i literatura

Música

Matemàtiques acadèmiques (opció batxillerat)

Matemàtiques aplicades (opció FP)

2a. L. estrangera – Alemany (Per cursar aquesta assignatura sense haver-la cursada l’any anterior, consulteu amb caporalia d’estudis)

Biologia i geologia (opció batx. Ciències)

Tecnologies de la informació i la comunicació

Fisica i química (opció batx. Ciències)

Ciències aplicades a l’activitat professional

Llatí (opció batx. Humanitats i C.Socials)

Cultura clàssica

Economia (opció batx. Humanitats i C.Socials)

Tecnologia (només per les opcions adreçades a fer Batxillerat)

Iniciació act. Emprenedora i empresarial (opció FP)

 

Tecnologia (opció FP)

 

 

Alumnes que actualment cursen 4t ESO i volen fer Batxillerat.

Modalitats si passa a 1r Batxillerat

Mod. Ciències

Mod. Humanitats i Ciències Socials

Mod. Ciències

Mod. Humanitats

Mod. Ciències Socials

Matemàtiques I

Llatí I

Mat. Aplicades C. Socials I

Biologia i Geologia

Història del món contemporani

Història del món contemporani

Física i Química

Economia

Economia

Dibuix Tècnic I

   

Específiques (ha de cursar 2, triar una de cada grup)

Anatomia Aplicada

Alemany

 

Literatura Universal

Cultura Científica

 

Tecnologia de la informació i la comunicació

Religió

 

 

Tecnologia Industrial I

 

Les assignatures específiques s’assignaran en funció de la disponibilitat, organització i funcionament de centre

Alumnes que actualment cursen 1r Batxillerat i volen fer 2n Batxillerat.

Modalitats si passa a 2n Batxillerat

Mod. Ciències

Mod. Humanitats i Ciències Socials

Mod. Ciències

Mod. Humanitats

Mod. Ciències Socials

Matemàtiques II

Llatí II

Mat. Aplicades C. Socials II

Biologia

Geografia

Geografia

Química

Economia de l’empresa

Economia de l’empresa

 

   

Específiques (ha de cursar 2, Història de la Filosofia, obligatoria i d’aquesta llista triar una)

Ciències de la Terra i el medi ambient

Alemany (s’ha d’haver cursat abans)

 Fonaments d’administració i gestió

Historia de l’art (troncal no cursada) pondera a determinats estudis

Física (troncal no cursada) pondera a determinats estudis 

 Tecnologia de la informació i la comunicació II

Tecnologia Industrial II

 

 

 

 

 

Les assignatures específiques s’assignaran en funció de la disponibilitat, organització i funcionament de centre