Circular famílies segona avaluació

Palma, 5 de maig de 2020

Benvolgudes famílies,

En primer lloc, us volem agrair el vostre suport en aquests moments especialment difícils per a tothom. 

En segon lloc, us volem informar que avui hem publicat al GESTIB les notes de la segona avaluació del nostre alumnat. Aquestes notes corresponen al període del 8 de gener al 13 de març. Si alguna família no té accés al GESTIB pot enviar un correu electrònic a l’adreça següent ieslaribera10@gmail.com i les hi farem arribar.

En tercer lloc, us comunicam que, arran de la crisi sanitària que patim, el passat 18 d’abril la Conselleria d’Educació va publicar al BOIB les instruccions relatives a l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’ESO i de batxillerat. Perquè en pugueu tenir clara tota la informació, us hem preparat un petit resum basat en un recull de preguntes i de dubtes que segur molts pares, mares i alumnes teniu en aquests moments. Si aquest resum no resol tots els vostres dubtes ens podeu enviar un correu a l’adreça següent ieslaribera@educaib.eu i us contestarem amb la major brevetat possible.

Preguntes freqüents…

L’avaluació final ordinària es farà a través de les evidències d’aprenentatge recollides abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. Això vol dir que la nota final sortirà de la primera i de la segona avaluació fins al dia 13 de març.

Totes aquestes feines que l’alumnat ha fet a distància tenen una doble finalitat molt important: en primer lloc permeten que l’alumnat mantengui el contacte amb el centre, que continuï amb el seu procés d’aprenentatge, que millori i reforç hàbits de treball i competències. En segon lloc, totes aquestes tasques serviran per millorar la nota final ordinària, l’alumnat podrà augmentar la nota que tenia després de la finalització de les activitats lectives presencials, en cap cas, aquestes tasques disminuiran la nota i a més a més, també serviran per recuperar les matèries pendents d’aquest curs (primera i segona avaluació) o de cursos anteriors (a través de tasques específiques).

El departaments han modificat les programacions docents i han establert criteris nous per poder recuperar les matèries suspeses de la primera i de la segona avaluació, i també, les matèries pendents de cursos anteriors. El professorat de cada matèria podrà informar l’alumnat i/o la família del que s’ha de fer en cada cas.

Sí. Per aquest motiu és molt important que l’alumnat mantengui bons hàbits de treball i d’estudi, perquè si no aconsegueix aprovar a la convocatòria final ordinària del mes de juny, s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària de setembre. En aquesta convocatòria extraordinària, l’alumnat serà avaluat dels continguts no superats abans de la suspensió de les activitats lectives presencials, és a dir, de la primera i de la segona avaluació. El contingut treballat durant aquest temps de confinament servirà, exclusivament, per millorar la nota.

No. Això no és cert. Arran d’algunes informacions s’ha generat certa confusió, però com us hem explicat en les preguntes anteriors l’alumnat ha de fer feina durant aquest temps de confinament per augmentar la nota, i així millorar el seu expedient acadèmic, i també, per recuperar avaluacions suspeses o matèries pendents de cursos anteriors. Si l’alumnat que no havia superat la primera i la segona avaluació, no fa feina, no entrega les activitats encomanades, i no ho fa amb els criteris mínims marcats pel professorat, haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre.

De tota manera, des del Consell Escolar volem traslladar la importància del paper que tenim els docents i les famílies en l’educació dels joves i cal insistir en l’esforç per tenir una bona formació de cara al futur,  per tant, cal animar-los a fer feina per treure’n un profit. 

Des del centre intentam ajudar al màxim a tot l’alumnat i a les famílies per evitar que ningú surti perjudicat, ja que entenem la gravetat de la situació i les dificultats que suposa fer feina des de casa.

Perquè aquesta situació no perjudiqui excessivament l’alumnat, el professorat ha revisat les programacions docents del tercer trimestre per:

  • prioritzar els aspectes essencials del currículum.
  • revisar i adaptar els criteris d’avaluació.
  • preparar tasques, activitats a distància que permetin recuperar els continguts no assolits, consolidar aquells apresos i introduir-ne de nous, sempre de manera molt pautada i dirigida.
  • preparar programes de reforç per al curs 2020-21 que permetin treballar els aspectes que no s’han vist durant el curs actual.

No ho sabem amb certesa. Hi ha la possibilitat que l’alumnat de 2n de batxillerat i de 4t d’ESO puguin tornar en la Fase 2 d’aquest procés de desconfinament dissenyat pel Govern espanyol. Aquest aspecte s’haurà de confirmar amb les instruccions de la Conselleria d’Educació. Si aquest escenari es confirma l’alumnat podria fer proves de recuperació i de reforç de les diferents matèries.

El que està confirmat és que el curs acabarà dia 19 de juny, també per a l’alumnat de 2n de batxillerat.

Sí, segons les directrius del Ministeri d’Educació publicades al BOE de dia 24 d’abril de 2020 i les instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca  de dia 30 d’abril de 2020, la decisió sobre la promoció de curs o la titulació serà integrada i estarà basada en la progressió de l’alumne i en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d’avaluació específics de cada matèria. Per prendre la decisió, l’equip docent haurà de tenir especialment en compte la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis amb èxit.

La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional, que s’adoptarà en funció de l’evolució acadèmica de l’alumne durant el període previ a la suspensió de l’activitat lectiva presencial. També es tendran en compte, exclusivament de forma positiva, les activitats, tasques i exàmens realitzats durant el període de suspensió de les activitats lectives presencials.

La PBAU està prevista per al 7, 8 i 9 de juliol en la convocatòria ordinària, sempre que la situació sanitària ho permeti. Les dates de la matrícula no estan confirmades, en el moment que les tenguem confirmades, us informarem.

La convocatòria extraordinària de la PBAU es farà durant el mes de setembre, encara no sabem les dates.

Estam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, dubte o suggerència.

 

Molta sort i salut per a tothom,

 

L’equip directiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>