Eleccions al Consell Escolar

📧 Benvolgudes Famílies,

El pròxim 29 de novembre hi ha les Eleccions del Consell Escolar. Podeu venir a votar als representants de les famílies de 14:00h. a 17:00h. a la mesa que hi haurà a l’estrada principal del centre.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES PARTICIPEM EN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR???

L’equip de professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels infants. Les decisions que es prenen al consell escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. Per tant, és important que participeu en les eleccions al consell escolar pels motius següents:

  • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una bona representació al consell escolar que us informi i faci arribar la vostra veu.
  • Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l’èxit acadèmic, social i personal dels infants. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho.
  • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill o filla la valori.
  • L’èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
  • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o l’alimentació en el menjador escolar.
  • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Animau-vos!!! Vos esperam dia 29 de novembre!