Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Abans d’acabar l’any, vos volem explicar les darreres informacions tractades al Consell Escolar. Abans de les eleccions de renovació del Consell Escolar vàrem realitzar quatre reunions de Consell Escolar on vàrem tractar i aprovar els següents punts:

 1. La puntuació de les condicions socials dels ajuts de menjador 22-23.
 2. La puntuació total dels ajuts de menjador curs 2022-2023.
 3. L’ús del romanent ajuts de menjador curs 2021-2022.
 4. El preu del menú del menjador per al curs 2022-2023. El preu de la licitació segueix sent, 7’25€ per l’alumnat esporàdic i 6,60€ per l’alumnat fixe.
 5. Els dies no lectius del CEIP Son Basca per al curs 2022-2023. S’ha aprovat que siguin: 31 d’octubre, el 27 de febrer i el 2 de maig.
 6. Els voluntaris educatius per al curs 2022-2023. Com sempre, els voluntaris del nostre centre són: N’Antònia Tauler, na Mari Crespí i n’Esperança Pascual.
 7. La sol·licitud de practicants universitaris i de cicles formatius per al curs 2022-2023.
 8. Les activitats organitzades per l’Activitat Palanca A-103 del PROA+: Com que aquest curs 22-23 el pressupost ha estat molt més inferior que el curs passat (tan sols una tercera part) s’ha acordat mantenir les activitats de natació per 1r i 2n EP i Reforç Educatiu per 3r EP.
 9. Els apartats presentats de la PGA. És un principi de curs que no es poden aprovar tots els apartats de la PGA ja que hi ha canvi de llei educativa LOMLOE. Els apartats que s’han aprovat són els següents i que els podeu consultar a GESTIB Famílies:
  1. Aspectes a aprovar en data 3 de novembre de 2022
  2. Organització de centre
  3. Pla d’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics
  4. Projectes Institucionals i plans de centre
  5. Annex 2, Pla d’actuació UOEP
  6. Annex 3, Pla anual SOE
  7. Annex 4, Pla de Formació de Centre
  8. Annex 5, Programació de serveis i activitats complementàries i extraescolars

Dia 29 de novembre es celebraren les Eleccions per a la Renovació del Consell Escolar per triar els representats de famílies. Aquest curs la participació de famílies que vareu venir a votar (24,10%) va ser més del doble que el curs escolar passat (11,37%). Dia 22 de novembre realitzàrem les votacions al Claustre per triar els representants de mestres. Dia 19 de desembre celebràrem la reunió per constituir el nou Consell Escolar i aquests són els seus membres:

Com puc mirar els informes dels meus infants?

Benvolgudes famílies,

Vos compartim amb vosaltres els tutorials per poder visualitzar el GESTIB i els informes dels vostres infants. També adjuntam la presentació que empràrem a la reunió de famílies de dia 7 de desembre de 2022 on explicàrem tots els canvis a l’avaluació segons la LOMLOE.

Esperam que sigui d’utilitat i vos ajudi a poder visualitzar els informes de valoració i qualificació dels vostres infants. Per a qualsevol dubte o consulta posau-vos en contacte amb el centre.

Per podeu consultar els informes d’avaluació heu d’anar al GESTIB https://www3.caib.es/xestib/ .

Si heu oblidat la contrasenya, podeu seguir les indicacions d’aquest manual.

Una vegada heu accedit amb la contrasenya heu d’anar a Alumnat/Famílies

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és gestib-2.png

Les famílies que els vostres infants cursen 2n, 4t i 6è heu d’anar a Qualificacions i clicau, després clicau damunt Avaluació i ja us sortirà el Butlletí de qualificacions i Avaluació d’aprenentatge. Clicau i es descarregaran els documents en PDF, per poder consultar i imprimir.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és gestib-3.png

Les famílies que els vostres infants cursen infantil, 1r 3r, 5è de primària heu de seguir les següents passes:

Adjuntam la presentació de la reunió de famílies de dia 7 de desembre.

Premis d’Educació 21-22

A Son Basca esteim súper orgulloses d’haver acompanyat ahir na Carlota i la seva família a recollir el Premi a l’Educació Primària del curs 21-22 al Palau de Congressos de Palma. Enhorabona Carlota!!!!

L’educació és la principal riquesa i el recurs bàsic d’un país i dels seus ciutadans. Les societats actuals donen gran importància a l’educació que reben els infants, ja que és el mitjà més adequat per desenvolupar les capacitats, definir la personalitat, configurar la comprensió de la realitat i conformar la pròpia identitat.

L’obtenció d’un premi per als alumnes d’educació primària, que han fet un esforç personal i que han treballat amb una dedicació especial, per superar les dificultats des d’una situació social o personal desfavorable o que han demostrat al llarg de tota l’etapa un aprofitament acadèmic excel·lent, és una de les actuacions que pretenen incidir en la consecució d’un sistema educatiu que inclogui qualitat, equitat i possibilitats de desenvolupament individual. Per tot això, amb la finalitat de potenciar mesures d’atenció a la diversitat, la millora dels resultats acadèmics, el reconeixement de l’esforç i la valoració del rendiment acadèmic excel·lent, la Conselleria d’Educació i Formació Professional atorga els premis a l’esforç personal i/o al rendiment acadèmic dels alumnes de primària.

Eleccions al Consell Escolar

📧 Benvolgudes Famílies,

El pròxim 29 de novembre hi ha les Eleccions del Consell Escolar. Podeu venir a votar als representants de les famílies de 14:00h. a 17:00h. a la mesa que hi haurà a l’estrada principal del centre.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES PARTICIPEM EN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR???

L’equip de professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels infants. Les decisions que es prenen al consell escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. Per tant, és important que participeu en les eleccions al consell escolar pels motius següents:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una bona representació al consell escolar que us informi i faci arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l’èxit acadèmic, social i personal dels infants. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill o filla la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o l’alimentació en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Animau-vos!!! Vos esperam dia 29 de novembre!