Consell Escolar

Benvolgudes Famílies:

Vos volem informar que el passat dimecres dia 26 de gener de 2022 es va realitzar la primera reunió de Consell Escolar després de la seva renovació.

Volem agrair als membres que sortien la seva tasca durant aquests cursos: Joana Maria Socies (representant famílies), Margalida Soberats (representant famílies), Joan Siquier (representant mestres) i Albert Palou (representant APIMA) i donar la benvinguda als nous membres: Ana Servera (representant famílies), Antònia Maria Salleras (representant famílies), Maria Antònia Mora (representant mestres), Ana Paula Vicente (representant APIMA).

Tractàren diferents temes i s’aprovaren algunes qüestions. Dels temes que es tractaren, vos volem informar i comunicar que:

  1. Es va informar i es va aprovar la gestió econòmica de l’any 2021 i pressupost del 2022.
  2. Es va aprovar la justificació i assignació del menjador de 2021.
  3. Es va informar de la valoració del rendiment acadèmic del 1r trimestre.
  4. Es va aprovar sol·licitar l’auxiliar de conversa per al curs 2022-2023 i renovar la mateixa persona que tenim, na Lisha.
  5. Es va actualitzar la graella de sortides de la PGA 21-22.

ÍNDEX ISEC

Benvolgudes Famílies:

Durant els dies d’aquesta setmana els vostre infants vos duran un qüestionari per omplir a casa i retornar al centre. És l’índex ISEC (índex socioeconòmic i cultural). Adjuntam una circular de la Conselleria d’Educació i Formació Professional explicativa.  

Aquest índex servirà a l’Administració Educativa per prendre decisions en el moment d’adoptar mesures i dissenyar actuacions que fomentin la millora de la qualitat i equitat en l’educació en els centres educatius de les Illes Balears.

Hem lliurat un qüestionari per família. El durà a casa el/la germà/ana més gran.

És molt important que el retorneu el més aviat possible. Si teniu alguna dificultat o necessitat podeu venir a demanar ajuda a secretaria.

Noves mesures covid

Benvolgudes famílies,

Vos adjuntam la circular del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional,  Antoni Morante, sobre les noves mesures COVID als centres educatius.