Consell Escolar 23 de gener de 2023

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Es varen aprovar les actes anteriors.
 2. Aprovació, si escau, de la gestió econòmica de l’any 2022 i pressupost del 2023. Na Catalina Pons, la secretària del centre, va explicar els comptes de gestió econòmica de l’any 2022 i es varen aprovar els pressuposts per a l’any 2023.
 3. Aprovació, si escau, de la justificació i assignació del menjador 2022. Es va aprovar la justificació i assignació del menjador de l’any 2022.
 4. Aprovació, si escau, de l’informe de valoració del menjador escolar del centre. Es varen mostrar els resultats de les enquestes enviades a les famílies usuàries del menjador a través del Google Forms, on es varen valorar positivament tots els punts de l’avaluació del menjador. Es va aprovar per unanimitat l’informe de valoració del menjador escolar i es proposa la mateixa empresa, Comensals S.L. per al curs 2023-2024 i següent, si escau.
 5. Aprovació, si escau, de participar en el programa d’auxiliar de conversa per al curs 2023-2024. Es valora molt positivament aquest programa i la feina que fa na Lisha, a la nostra auxiliar de conversa al nostre centre. S’aprova per unanimitat tornar a participar en el programa d’auxiliar de conversa per al curs 23-24.
 6. Informació de la valoració del rendiment acadèmic del 1r trimestre. Na Laura Cuenca, la directora del centre explica el document de valoració de rendiment acadèmic del 1r trimestre (el qual s’aprova per unanimitat) i exposa els següents punts a destacar:
  • No es poden comparar exhaustivament els resultats com anteriorment, ja que aquest curs escolar conviuen dues lleis educatives amb normatives diferents d’avaluació.
  • Analitzant els cursos parells (2n, 4t i 6è d’EP), tot i que siguin satisfactoris no compleixen els valors meta dels indicadors de l’objectiu sobre millora dels resultats acadèmics en les àrees instrumentals del Pla estratègic del Projecte de Direcció 21-25.
  • Segons les estadístiques del GESTIB, els cursos imparells (1r, 3r i 5è de primària) progressen satisfactòriament en totes les àrees.
  • Les mitjanes globals de l’alumnat de Son Basca que cursa 1r ESO estan per sobre de la mitjana global de l’IES Can Peu Blanc. S’ha de seguir treballant en la millora dels resultats en l’àrea d’anglès perquè la seva mitjana està per sota de la de l’IES tot i que està millor que la del curs passat.
  • El pla de repetidors té resultats satisfactoris als cursos inferiors, ja que tot l’alumnat aprova totes les assignatures. Al final de curs es valorarà si funciona als cursos superiors, en aquest cas 6è de primària, ja que no tot l’alumnat repetidor de 6è EP aprova totes les assignatures.
  • Les mesures preses a l’àrea d’anglès, com ara posar una mestra més i programar situacions d’aprenentatge on l’anglès s’hagi d’emprar oralment per a dur a terme les diferents tasques, semblen satisfactòries. Tot i això, s’esperarà a l’anàlisi dels resultats de final de curs per poder prendre accions i acords, si escau.
  • S’organitzaran reunions amb els equips docents i UOEP de cara a organitzar les propostes de millora resultants de l’anàlisi.
 7. Aprovació, si escau, de l’actualització de la graella de sortides de la PGA 22-23. S’aprova per unanimitat l’actualització de la graella de sortides de la PGA 22-23 per al segon trimestre.
 8. Aprovació, si escau, de sol·licitar la continuïtat al Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí per al curs 2023-2024. S’aprova per unanimitat continuar amb el Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí per al curs 2023-2024.
 9. Aprovació, si escau, del pressupost per pal·liar mesures d’altes temperatures al centre, pèrgola del pati. S’aprova per unanimitat el pressupost de Ferros Bonnin per fer una pèrgola que faci d’àgora per poder fer classes a l’exterior a un lloc amb ombra.
 10. Torn obert de paraula. S’aprova per unanimitat que na Noemí Jiménez que es monitora del menjador escolar, sigui voluntària educativa al nostre centre per al curs 2022-2023.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>