Tutorial 6 de Moodle – Qualificar

En aquest darrer video del “Curs ràpid de Moodle” veuràs en 2 min 40 seg.:

  • Com pugen les tasques els alumnes al Moodle

  • Com pots corregir fàcilment les tasques que t’enviin en PDF

  • On està el “botó” que permet bloquejar les trameses, o donar pròrrogues als alumnes endarrerits.