Qualitat

La comissió de qualitat, cuida dels diferents processos que se duen a terme a l’institut. Contribuint a la millora continua.

El coordinador de qualitat és Jesús Miguel Tur.