L’institut Santa Maria d’Eivissa aconsegueix el Segell de Vida Saludable.

El distintiu del Ministeri d’Educació reconeix el foment de l’aprenentatge de la salut en l’àmbit educatiu.

A les Illes Balears un total de quatre centres educatius, entre ells l’Institut Santa Maria d’Eivissa, han aconseguit el distintiu de qualitat Segell de Vida Saludable de l’Ministeri que reconeix públicament els centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats, que fomenten l’aprenentatge de la salut en l’àmbit educatiu, així com la incorporació de pràctiques de vida saludables i una educació física que permeti l’adequat desenvolupament personal i social al llarg de l’escolarització de l’alumnat.