Curs 1r de Batxillerat 2024-2025

A primer de Batxillerat hauràs de triar una modalitat. La tria d´una modalitat implica l`elecció de les assignatures que es troben entre parèntesi.

 • Modalitat Batx. de Ciències/Salut (Matemàtiques I, Física i Química i Biologia i Geologia)
 • Modalitat Batx. de Ciències/Tecnologia (Matemàtiques I, Física i Química i Dibuix Tècnic)
 • Modalitat Batx. de Ciències Socials (Matemàtiques CCSS, Història del Món Contemporani i Economia)
 • Modalitat Batx. Humanístic (Llatí, Història del Món Contemporani i Grec)
 • Modalitat Batx. General (Ciències Generals, dues assignatures de qualsevol modalitat)

Hauràs de triar UNA assignatura optativa. Les assignatures optatives per al nivell de primer de primer de Batxillerat al curs 2024-2025 seran les següents:

 • Alemany
 • Anàlisi Musical
 • Cultura Audiovisual
 • Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial
 • Francès
 • Història i Cultura de les Illes Balears
 • Literatura Universal
 • Programació i Tractament de Dades
 • Tècniques Experimentals
 • Tecnoloiga Industrial