Curs de 2n de Batxillerat 2024-2025

A segon de Batxillerat en principi hauries de continuar a la mateixa modalitat. que vas triar a primer, tot i que, de vegades, es poden fer canvis. La tria d´una modalitat implica fer unes assignatures comunes i d’altres de modalitat Les comunes són les següents:

1. Llengua castellana i literatura II
2. Llengua catalana i literatura II
3. Anglès II
4. Història d`Espanya
5. Història de la filosofia
6. Tutoria7. Treball de recerca II (SENSE HORES)

Les modalitats seran:

 • BATXILLERAT DE CIÈNCIES CIÈNCIES/SALUT (Matemàtiques II)
 • BATXILLERAT CIÈNCIES/TECNOLOGIA (Matemàtiques II)
 • BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS (Matemàtiques aplicades a les CCSS II)
 • BATXILLERAT DE HUMANITATS (LLATÍ II)
 • BATXILLERAT GENERAL (Ciències Generals)

Segons en quina modalitat estiguis hauràs de triar DOS assignatures de les següents:

 • BATXILLERAT DE CIÈNCIES CIÈNCIES/SALUT (Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, Química, Física)
 • BATXILLERAT CIÈNCIES/TECNOLOGIA (Dibuix Tècnic II, Tecnologia i Enginyeria II, Química, Física)
 • BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS (Empresa i Disseny de Models de Negoci, Geografia, Història de l’Art)
 • BATXILLERAT DE HUMANITATS (Grec II, Geografía, Història de l’Art)
 • BATXILLERAT GENERAL (Moviments Culturals i Artístics, Qualsevol de les altres de modalitat)

Les assignatures optatives per al nivell de segon de Batxillerat al curs 2024-2025 seran les següents i s’ha de triar UNA:

 • Alemany II
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Francès II
 • Literatura Dramàtica
 • Programació i Tractament de Dades II
 • Psicologia
 • Una altra assignatura de modalitat (parlar abans amb cap d’estudis)