Comissió Ecoambiental

Forma part de la comissió mediambiental tota la comunitat educativa: l’equip directiu del centre, un conjunt de professors, alumnes delegats ambientals de cada classe, personal no docent i pares d’alumnes.

Forma parte de la comisión medioambiental toda la comunidad educativa:  el equipo directivo del centro, un conjunto de profesores, los alumnos delegados ambientales de cada curso, personal no docente y los padres de alumnos.