Convocatòria extraordinària PBAU 2021 (juliol)

1. Del 17 al 20 de juny empleneu el formulari: RECOLLIDA DE DADES PER A LA PBAU (El formulari es pot emplenar més d’una vegada, es considerarà vàlid l’últim qüestionari emplenat abans del 21 de juny)

2. Del 17 al 22 d’abril podeu recollir el resguard de matrícula al centre i si és el cas aportar la documentació que us doni dret a exempció/reducció de taxes.

Altres terminis a tenir en compte a la convocatòria extraordinària:

  1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.

  2. Si heu titulat heu de procedir al pagament del títol i de la matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.

  3. Publicació lloc d’examen: a partir de l’1 de juliol.

  4. Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol.

  5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 14 de juliol (15.00 h).

  6. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 14 al 16 de juliol.

  7. Publicació dels resultats definitius: 26 de juliol (15.00 h).

  8. Sol·licitud per veure exàmens: 26 i 27 de juliol.

 

Us recordem que és convenient que tingueu l’usuari per accedir al GestIB, si encara no el teniu, el podeu sol·licitar seguint les instruccions que trobareu al següent enllaç: Sol·licitud usuari Gestib

Atesa la situació provocada per la COVID-19, s’ha acordat adaptar els exàmens de la PBAU de forma similar a com es va fer el curs passat. Es poden consultar les adaptacions corresponents al següent enllaç: https://saga.uib.cat/arees/acces/adaptacions_pba