Convocatòria extraordinària PBAU 2022 (juliol)

Calendari amb tots els tràmits i esdeveniments de la PBAU 2022 Convocatòria extraordinària

Si esteu interessats en presentar-vos a la PBAU haureu de passar per la secretaria del centre del 20 al 22 de juny per realitzar la matrícula al Gestib, recollir el resguard i en cas que tingueu dret a exempció/reducció de taxes aportar la documentació.

Haureu d’aportar les següents dades: Nom i cognom, número de telèfon i adreça electrònica de l’alumne/a (Correu electrònic personal de l’alumne, no el corporatiu del centre).

Haureu d’indicar si us trobeu en alguna de les situacions que poden donar lloc a reducció o exempció de taxes com família nombrosa general o especial, família monoparental general o especial, discapacitat del 33% o superior, víctima d’acte terrorista, víctima de violència de gènera o jove tutelat. En cas afirmatiu, heu d’aportar al centre fins al 22 de juny, la documentació acreditativa del motiu al·legat. A la pàgina web de la UIB podeu trobar els documents necessaris per acreditar la reducció o exempció de taxes.

Haureu d’indicar les matèries a les quals us voleu presentar:

 • El BLOC D’ACCÉS consta de les següents matèries – Història d’Espanya- Llengua castellana i literatura II – Llengua catalana i literatura II- Primera llengua estrangera II – Anglès – Fonaments de l’art II.
 • El BLOC D’ADMISSIÓ és voluntari, en cas de voler presentar-vos a alguna o varies matèries d’aquest bloc, haureu d’indicar a quina de les següents matèries us voleu presentar fins un màxim de 3 matèries: Arts escèniques, Biologia, Cultura audiovisual II, Dibuix tècnic II, Disseny, Economia de l’empresa, Física, Geografia, Geologia, Grec II, Història de la filosofia, Història de l’art, Llatí II, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II, Matemàtiques II, Química, Segona llengua estrangera II – Alemany, Segona llengua estrangera II – Francès.

Terminis a tenir en compte a la convocatòria ordinària:

 1. Del 20 al 22 de juny introducció de la matrícula al Gestib (a la secretaria del centre), recollir resguard i si és el cas lliurar documentació d’exempció o reducció de taxes.
 2. Obtenció credencials a UIBdigital: del 27 al 29 de juny.
 3. Pagament matrícula a UIBdigital: de 29 de juny al 4 de juliol.
 4. Publicació lloc d’examen: a partir del 30 de juny.
 5. Realització de les proves: dies 5, 6 i 7 de juliol.
 6. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 13 de juliol (15.00 h).
 7. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: 14, 15 i 18 de juliol.
 8. Publicació dels resultats definitius: 25 de juliol (15.00 h).
 9. Sol·licitud per veure exàmens: 26 i 27 de juliol.

Us recordem que és convenient que tingueu l’usuari per accedir al GestIB, si encara no el teniu, el podeu sol·licitar seguint les instruccions que trobareu al següent enllaç: Sol·licitud usuari Gestib

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres al correu del centre: escoladart.eivissa@educaib.eu

Teniu més informació de la PBAU a la web del servei d’Ordenació Educativa i a la web de la UIB.