Títols i certificats

Procediment

Els alumnes que finalitzin els seus estudis a l’Escola d’Art d’Eivissa poden sol·licitar el seu títol a Web de ATIB pel Pagament de les taxes una vegada fet l’ingrés s’ha de fer arribar el justificant de pagament (Model 046) al centre, presencialment o per correu electrònic al correu del centre escoladart.eivissa@educaib.eu

El pagament es pot fer telemàtic o presencial.

Instruccions de pagament de taxes del títol pas a pas

Pagament telemàtic de la taxa: mitjançant aquest enllaç Pagament de les taxes per internet. Una vegada fet l’ingrés s’ha d’imprimir el justificant i presentar a la secretaria del centre

Pagament presencial de la taxa: mitjançant aquest enllaç Pagament de les taxes per internet podeu emplenar les dades, imprimir el document i fer el pagament a qualsevol banc o caixa autoritzats. Una vegada fet l’ingrés, el justificant s’ha de presentar a la secretaria del centre.

S’ha de presentar el justificant de pagament de les taxes (Model 046) al centre, o presencialment o al mail del centre escoladart.eivissa@educaib.eu

Títols

 • Batxillerat
  • Títol de Batxiller en la modalitat d’Arts
  • Títol de Batxiller en Música
  • Títol de Batxiller amb estudis de Dansa
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística (LOGSE)
  • Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística (LOGSE/LOE)
  • Títol de Tècnic d’Assistència al Producte Gràfic Imprès (LOE)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Títol de Tècnic Superior d’Ebenisteria Artística (LOE)
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme d’Indumentària (LOGSE)
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Moblament (LOGSE)

Taxes 2023

 • Taxa Batxillerat: 66,34 €
 • Taxa CF Grau Mitjà: 27,02 €
 • Taxa CF Grau Superior: 66,34 €

* Els beneficiaris de família nombrosa de categoria general abonaran el 50% de la taxa.
* Els beneficiaris de família nombrosa de categoria especial estan exempts de l’abonament.

* Més informació referent a les taxes en matèria de educació

Certificats

Els alumnes poden sol·licitar els certificats acadèmics que requereixin enviant un mail al correu del centre escoladart.eivissa@educaib.eu

Recollida de títols i certificats

Contacteu per telèfon o correu amb el centre per confirmar que el vostre títol o certificat ja està disponible per venir-lo a recollir.

Si no podeu recollir-lo personalment, qui vengui ha de dur una autorització.

Model d’autorització de recollida títol