Consell Escolar

Composició del consell escolar 2020-2021

Directiva

  • Directora: MARIA ANA FERRER RAMON
  • Cap d’estudis: MARGALIDA ALEMANY COLOMAR
  • Secretari: VICENTE JOSE JUAN TORRES

Representant de l’Ajuntament:

  • MÓNICA FERNÁNDEZ CAMPOS

Professorat:

  • CRISTINA DE BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
  • JOSÉ LUÍS MERINO PANADERO
  • JULIA ASUNCIÓN FRAGUA SERNA
  • JOAN MANEL ORTÍ CAPELLINO

Personal d’administració i serveis:

  • MARIA DE LOS ANGELES JIMÉNEZ MECINA

Alumnat: Actualment sense representants.

Informació en quant a les eleccions del Consell Escolar:

Acord del Consell de Govern de 2 de novembre de 2020 pel qual s’atorga l’autorització per ajornar, fins que la situació sanitària ho permeti, les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa als consells escolars dels centres als quals es refereix l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, dels col•legis públics d’educació infantil i primària, dels instituts d’educació secundària i dels centres públics d’educació especial.