Consell Escolar

Composició del consell escolar 2021-2022

Directiva

 • Directora: MARIA ANA FERRER RAMON
 • Cap d’estudis: VICENTE JOSE JUAN TORRES
 • Secretari: BARTOMEU CARBONELL CRESPÍ

Representant de l’Ajuntament:

 • MÓNICA FERNÁNDEZ CAMPOS

Professorat:

 • CRISTINA DE BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
 • SUSANA MARTÍN JUAN
 • JULIA ASUNCIÓN FRAGUA SERNA
 • JOAN MANEL ORTÍ CAPELLINO

Personal d’administració i serveis:

 • MARIA DE LOS ANGELES JIMÉNEZ MECINA

Alumnat:

 • STEVEN DANIEL ROBALINO SILVA
 • LUCIA CORDOBA BENITEZ
 • DAYANA SARRIA GONZALEZ