Instal·lacions

Tallers

Taller de Moda
Taller de Forja
Aula de Moblament
Aula d’APGI
Taller d’Ebenisteria
Taller de Volum

Aules i altres espais

Biblioteca
Les portes
Creacions
Exterior
Aula Fotografia
Aula de Dibuix Artístic
Hall
Pati
Aula de Dibuix
Passadissos
Vine amb Bicicleta
Cafeteria

Exterior de l’Escola