PBAU

Per presentar-vos a la PBAU heu de passar per la secretaria del centre del 27 al 31 de març en la convocatòria ORDINÀRIA i del 19 al 21 de juny en la convocatòria EXTRAORDINÀRIA per realitzar la matrícula al Gestib, recollir el resguard i en cas que tingueu dret a exempció/reducció de taxes aportar la documentació.

Les darreres novetats publicades en relació amb la PBAU les  trobareu a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres al correu del centre: escoladart.eivissa@educaib.eu