PBAU

Per presentar-vos a la convocatòria extraordinària de PBAU heu de passar per la secretaria del centre del 20 al 22 de juny per realitzar la matrícula al Gestib, recollir el resguard i en cas que tingueu dret a exempció/reducció de taxes aportar la documentació.

Consulteu les darreres novetats publicades en relació amb la PBAU a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres al correu del centre: escoladart.eivissa@educaib.eu