Departaments

  • Arts aplicades a la indumentària (Moda)
  • Arts de batxillerat
  • Desenvolupament i promoció artística
  • Disseny d’interiors (Moblament)
  • Disseny gràfic (APGI)
  • Forja i Ebenisteria Artística
  • Llengües i humanitats (Batxillerat)
  • Orientació i coordinació (Erasmus)
  • Relacions internacionals, cooperació i mobilitat