Batxillerat artístic

Els estudis de Batxillerat artístic tenen l’objectiu de proporcionar a l’alumnat formació, maduresa, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa, a través de les competències tractades al currículum.  Es potencia la creativitat i es prepara a l’alumnat per accedir a diferents estudis superiors: Belles Arts, Periodisme, Filosofia, Història de l’Art, Comunicació Audiovisual, Disseny, Cine, Il·lustració, Animació,  Artes Escèniques, Restauració, Creació de videojocs, Disseny de productes interactius, Fotografia, Paisatgisme…

                           

 

Pla d’estudis

Total hores setmanals: 32h/curs

Més informació en el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.

Sortides acadèmiques

  • Estudis de Grau ofertats per la UIB vinculats a la branca d’arts: Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles.

Per altres estudis de Grau (Bellers Arts, Fotografia, Comuniccació Audiovisual, etc…), consultar altres comunitats autònomes.

  • Estudis Superiors d’Arts Aplicades i Disseny: Escoles Superiors de Disseny (Nivell 4).
  • Cicles Formatius de Grau Superior a Eivissa (estudis artístics professionals): Disseny de Moda (Modelisme d’Indumèntaria)  Disseny d’Interiors (Moblament) i Ebenisteria Artística.
  • A altres escoles d’art: Cicles de les següents famílies Professionals: Arts Aplicades a l’Estructura, al Llibre, al Mur (Mosaics), Ceràmica, Joieria, Disseny Gràfic.

 

Accés i matrícula

Llibres 2022/23