BATXILLERAT ARTÍSTIC

Els estudis de Batxillerat artístic tenen l’objectiu de proporcionar a l’alumnat formació, maduresa, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa, a través del desenvolupament de les competències bàsiques tractades al currículum. La intenció és que l’alumnat arribi als objectius  a través de disciplines com: Dibuix Artístic i Tècnic, Disseny, Cultura Audiovisual, Volum, Tècniques Grafico Plàstiques, i d’altres com Història, Fonaments de l’Art, Anglés, Llengua Catalana i Castellana, a través dels quals la persona pot desenvolupar la seva creativitat preparant-se per accedir a diferents estudis superiors: Belles Arts, Periodisme, Filosofia, Història de l’Art, Comunicació Audiovisual, Disseny, Cine, Il·lustració, Animació,  Artes Escèniques, Restauració, Creació de videojocs, Disseny de productes interactius, Fotografia, Paisatgisme…

 

Pla d’estudis

MATÈRIES TRONCALS Curs
1r 2n
Llengua catalana i literatura I/II (matèria del bloc d’assignatures de lliure configuració autonòmica) 2,5 3
Llengua castellana i literatura I/II 2,5 3
Primera llengua estrangera – Anglès I/II 3 3
Fonaments de l’art I/II 4 4
Filosofia 3
Tutoria 1 1
Educació Física (matèria del bloc d’assignatures específiques) 2
Història d’Espanya 3

 

Matèries troncals d’opció Curs
1r 2n
Història del Món Contemporani 3  
Cultura Audiovisual I/II 3 4
Disseny 4

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

S’ha de triar una matèria dins del grup Específica 1 i una altra dins del grup Específica 2

Curs
1r 2n
Específica 1 (*Matèries condicionades al número d’alumnat matriculat) Dibuix artístic I/II 4 3
2na llengua estrangera: francès I/II 4 3
Cultura científica 4  
Religió 4  
Història de la filosofia 3
Específica 2 (*Matèries condicionades al número d’alumnat matriculat) Volum 4  
TIC I/II 4 4
Dibuix tècnic I/II 4 4
Tècniques d’expressió graficoplàstica 4

Total hores setmanals: 32h/curs

Més informació en el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.

Sortides acadèmiques

  • Estudis de Grau ofertats per la UIB vinculats a la branca d’arts: Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles.

Per altres estudis de Grau (Bellers Arts, Fotografia, Comuniccació Audiovisual, etc…), consultar altres comunitats autònomes.

  • Estudis Superiors d’Arts Aplicades i Disseny: Escoles Superiors de Disseny (Nivell 4).
  • Cicles Formatius de Grau Superior a Eivissa (estudis artístics professionals): Disseny de Moda (Modelisme d’Indumèntaria)  Disseny d’Interiors (Moblament) i Ebenisteria Artística.
  • A altres escoles d’art: Cicles de les següents famílies Professionals: Arts Aplicades a l’Estructura, al Llibre, al Mur (Mosaics), Ceràmica, Joieria, Disseny Gràfic.