Secretaria

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9h a 13h

Servei de fotocòpies

L’alumne disposa d’un servei de fotocòpies a consergeria per fotocopiar documentació relacionada amb els estudis cursats.

No està permès fotocopiar llibres.

Servei de taquilles

L’alumne pot sol·licitar una taquilla a secretaria al començar el curs escolar, que haurà de compartir amb un altre alumne.

Mitjançant un abonament de 10 € se li donarà una clau de la taquilla (5€ per manteniment i 5€ de dipòsit en concepte de compromís d’us correcte). En finalitzar el curs escolar l’alumnat ha de tornar la clau i la taquilla en correctes condicions i se li tornarà la part corresponent del dipòsit.

Organigrama secretaria

La secretaria està formada pels següents membres:

  • Secretari: Maria Josefa Esquerdo Lloret
  • Auxiliar administrativa: Elena de las Heras Cirera
  • Conserges: M. Victoria Haces Méndez i Sergio Navarro Marín