Prova escrita EOIES

Us informem que les proves escrites de la convocatòria ordinària del porgrama EOIES són les següents dates.

Prova escrita del nivell B2.1, el dia 28 de maig de 2021, de 16 a 20 hores.

Prova escrita del nivell B2.2, el dia 3 de juny de 2021, de 16 a 20 hores.