PROCÉS D’ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL CURS 2023-2024

CALENDARI

PROCÉS TELEMÀTIC

El tràmit d’Admissió s’ha de fer telemàticament amb els següents mètodes d’autenticació:

  • Usuari Gestib (TUTORIAL)
  • Autenticació mitjançant Cl@ve (TUTORIAL) (Nota: És important fer el tràmit de sol·licitud d’accès cl@ve amb temps, ja que pot requerir de la recepció d’una notificació postal)
  • Cas de no poder fer servir cap d’aquest dos sistemes, es podrà fer el tràmit sense validar (anònimament). En aquest cas caldrà enviar al al centre el DNI, el resguard d’inscripció i la documentació requerida en el propi resguard. Per això, podreu emprar l’adreça de correu electrònic: matricula@iesjoanramis.org.
  • En els casos autentificats, en cas d’haver d’aportar documentació, es pot afegir al procés telemàtic com a Document Adjunt.
  • Cas de tenir problemes amb els tràmits podeu contactar amb secretaria del centre mitjançant telèfon (971360133) o correu electrònic (matricula@iesjoanramis.org).

Accés al tràmit telemàtic: https://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_admissio/