Claustre i Consell Escolar Final de Curs 2020-2021

Benvolgudes Famílies,

Per acabar i tancar el curs 2020-2021 hem realitzat el Claustre i Consell Escolar de Final de curs on hem tractat els següents punts:

 1. Aprovació per unanimitat de la memòria 2020-2021.
 2. Aprovació per unanimitat del Pla de Contingència 2021-2022.

Es pot consultar en aquesta web a l’apartat documents del menú.

Es destaca que per al curs vinent es contemplen 3 nivells:

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

 • GEC
 • Poden interactuar els membres del mateix nivell
 • Patis: es podran fer per nivells.
 • GEC
 • No poden interactuar els membres del mateix nivell. 1’2m entre els seus membres. Ràtio: 25
 • Patis: només per GEC
 • GEC
 • No poden interactuar els membres del mateix nivell. 1’5m entre els seus membres. Ràtio: 20
 • Patis: només per PEC

 

L’ús de la mascareta anirà en funció de les normatives del moment. En principi hi començarem.

Continuam amb la importància de la bona ventilació i la neteja de mans.

No es contempla cap escenari de confinament/distància. 

3. Aprovació per unanimitat del Pla Digital 2021-2022

Es pot consultar en aquesta web a l’apartat documents del menú. 

Destacam:

 • Continuarem fent formació.
 • Seguirem amb Endesa Digital.
 • Infantil: faran feina amb el Drive i Tokapp.
 • 1r cicle: iniciació al treball en chromebooks i eines google. A 3r, iniciació al classroom.
 • 2n cicle: treball amb chromebooks i ús del classroom. 
 • Es prestaran dispositius a l’alumnat que ho necessiti. 
 • Les famílies empraran: tokapp, gestib i correu electrònic. 

4. Aprovació per unanimitat del ROF del centre.

Es pot consultar en aquesta web a l’apartat documents del menú.

5. Informació Gestió Econòmica final de curs

La secretària del centre, Catalina Pons informa al Consell Escolar de la situació econòmica a 30 de juny:

6. S’aprova per unanimitat la sol·licitud per participar al Programa d’escola Matinera per al curs 2021-2022.

7. Diferents informacions:

 • Programa de formació de professorat admesos
 • Pla de Millora i Transformació
 • Aprenentatge servei a la Serra de Tramuntana
 • RobotIB
 • Consolidació formació lecto escriptura
 • Estades pedagògiques amb el Ceip Robines
 • Formació en coeducació
 • Formació Centres Educatius Promotors de la Salut

8. Fons de llibres i quota de material

 • Fons de llibres: per al curs 21-22, la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de sa Pobla ens han coincidit les subvencions per l’adquisició de llibres de text i material didàctic. Per aquest motiu, només hauran de pagar una quota de 20€ els alumnes que s’uneixen per primer cop al programa.
 • Quotes material: Informam que les quotes per al curs vinent seran:

Infantil: 90€

1r, 2n i 3r de Primària: 70€

4t, 5è i 6è de Primària: 60€

9. Torn obert de paraula

El regidor d’educació de l’Ajuntament de sa Pobla, Joan Toni Peré vol donar l’enhorabona al Claustre per la tasca realitzada durant aquest curs escolar tan complicat. També ens vol fer arribar que des de l’Ajuntament estan molt contents amb les relacions amb el centre i que ens felicita pels premiats en el concurs Mestre Arabí 2021 i per la gran participació. 

La direcció del centre dóna les gràcies a tots els membres del Consell Escolar per la seva participació i pel recolzament que sempre han donat al centre i al seu claustre.

Bon Estiu!

Aquesta setmana encara som per l’escola tancant el curs; un curs molt peculiar, gens fàcil i ple de resolucions i normatives…

Tot i això ha estat un curs que valoram molt positivament perquè els veritables protagonistes han estat tots i cada un dels nostres infants.

Mil gràcies, infants de Son Basca per fer que els i les mestres no deixem d’aprendre cada dia de vosaltres. Ens heu ensenyat a riure amb els ulls, a cercar diferents camins per aconseguir les nostres fites a través de l’essència del nostre centre, a no rendir-nos, a fer de les alternatives la quotidianitat, i a aprofitar qualsevol adversitat com un aprenentatge a ficar dins les nostres i les vostres motxilles.

No ha estat un curs fàcil, però vosaltres ens heu regalat un MOLT BON CURS! Enhorabona, infants i famílies de Son Basca, no hauria estat possible sense vosaltres.

Ara vos toca descansar, carregar-vos d’energia solar per encetar un nou curs amb tota la il·lusió que vos caracteritza.

Que cap virus ens infecti la il·lusió.

Gaudiu de l’estiu famílies, i ens retrobam al setembre!

Formació d’Hàbits Higiènics al CEIP Son Basca

Dia 9 de setembre, un dia abans de començar l’escola, ens va visitar en Miquel, TCAI de Control d’Infecció Hospitalària de l’Hospital de Manacor. 

Ens va fer una xerrada formativa molt interessant de més d’una hora per explicar-nos al claustre de Son Basca tota una sèrie de pautes a seguir diàriament per incorporar i mecanitzar els hàbits i rutines que fan referència a treballar la higiene i potenciar la prevenció de les malalties infeccioses.

Com posar-nos i llevar-nos els guants, tipus de mascaretes i homologacions, característiques de la sala d’aïllament, importància de rentar la roba en venir d’escola, etc. varen ser alguns dels temes que es varen tractar. Però allò que més ens va agradar va ser la importància del bon rentat de mans, ja que ens va dur una caixeta màgica de rajos ultraviolats.

En Miquel ens va explicar que la clau per tal de prevenir els virus i maximitzar mesures higièniques, és fer un molt bon rentat de mans durant tota la jornada escolar i portar la mascareta per tal d’evitar la transmissió de virus per aerosols i tocar-se la boca o el nas amb les mans.

Aquesta caixa ens l’ha deixada tota una setmana i l’hem duita a totes les aules on els infants han pogut observar, experimentar i aprendre com es fa un bon rentat de mans. La tècnica és alternar una sèrie de moviments de rentat amb una solució especial i ficar les mans a la caixa de rajos ultraviolats. D’aquesta manera pots observar les zones que hem fet ben netes i ses que no. Vos animam a que incorporeu aquests moviments a les rutines de casa.

Moltíssimes gràcies a en Miquel, a na Joana Maria i a l’Hospital de Manacor per fer-nos aquesta petita formació que el professorat hem pogut traslladar a les aules aquestes primeres setmanes d’escola i per deixar-nos aquesta caixeta que tanta expectació ha creat.