Per a qualsevol gestió al centre demanar Cita Prèvia al telèfon 971191551

de 9:00 h a 14:00 h.

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2020 [IES Santa Maria d’Eivissa]

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 2020 [IES Sa Blanca Dona]

Orientació acadèmica i professional

Procès d’escolarització

Nota: si algun alumne vol demanar el canvi de centre ha de mirar les dates del procés d’admissió.

Entrega de notes / Procediments telemàtics

Aquest curs moltes gestions podran fer-se de manera telemàtica. Per aquest motiu és molt important que tots tinguem accés al Gestib. Amb aquests tutorials segur que ho aconseguirem!

Este curso, muchas gestiones podrán realizarse de forma telemática. Por éste motivo es muy importante que todos tengamos acceso al Gestib. Con estos tutoriales ¡seguro que lo logramos!

Formulari per solucionar el problema de canvi de contrasenya al Gestib “Datos no coinciden”/”Dades no coincideixen”

https://www3.caib.es/xestib/?idioma=es

Per a qualsevol gestió al centre demanar Cita Prèvia al telèfon 971191551

de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h.