Composició departament

 Coneix els membres del departament

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Ana  Maria Guasch Simó         

Definitiu

Cap d’Estudis

17 anys

– 1 grup Biologia i Geologia 4t ESO

Català

F. Xavier Mas Ferrà

Definitiu

Cap Departament Didàctic

11 anys

– 1 grup Projecte de fotografia 1r ESO

– 1 grup Biologia 1r ESO

– 1 grups Biologia de 3r ESO

– 1 grup Biologia 4t ESO

– 1 grup CAAP 4rt ESO

– 1 grup Anatomia Aplicada 1r Batxillerat

Català

Pepa Planells Roig

Definitiu

Coord. ambiental

Tutora 3r ESO A

6 anys

–          1 grup Biologia 1r ESO

–          1r grup Projecte Nutrició 1r ESO

–          1 grup 3r ESO Cultura eivissenca

–          Tutora 3r ESO

–          1 grup Biologia 3r ESO

–          1 grup Biologia 1r Batxillerat

Català

Casandra Riera

Funciònaria en practiques

Tutora 1rC

3 anys

–          2 grups de Biologia i Geologia 1r ESO

–          1 grup Biologia i geologia 3r ESO

–          1 grup Biologia 2 BAT

Català

Iolanda Tur

Interina

Turora 2n ESO E

1 any

– 1 grup de Física i Química 2n ESO

– 1 grup ESPAD M-II

– 1 grup ESPAD M-III

– 1 grup Biologia 2n BAS

– 1 grup Biologia i Geologia 1r BAS

– 1 grup Cultura Científica 1r BAS

Català