Criteris de qualificació del departament de Música

Criteris de qualificació del departament de Música:

  • La participació activa en les classes: intervencions positives en les explicacions i aportacions al bon clima de l’aula i a la participació dels companys. 10%
  • Realització de les tasques i les correccions de les activitats del dossier. 30%
  • L’ordre i la netedat en la llibreta/feines de l’assignatura. 10%
  • Exàmens. 50%