Criteris de recuperació de pendents

Criteris de recuperació de pendents …

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS.

ESO. Els alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO que tenguin l’assignatura suspesa d’algun curs anterior i aprovin la primera i la segona avaluació del que cursen recuperaran la pendent. Qui no ho superi així podrà realitzar una prova extraordinària  a l’inici del tercer trimestre.