Criteris de recuperació de pendents

Criteris de recuperació de pendents …

 

Pendents de 2n i 3r  que cursen Tecnologia en aquest curs

  • Serà el professor que té a l’alumne l’encarregat d’avaluar l’assignatura pendent. Aquest li proposarà les feines, treballs o controls que cregui oportú.
  • Exclusivament per alumnes que cursen 3r d’ESO,si aprova les dues primeres avaluacions automàticament aprova la tecnologia de segon d’ESO.
  • Per els alumnes pendents que no cursen tecnologia enguany el Cap de Departament crearà unes feines obligatòries i es farà una recuperació en maig.