Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)

Si esteu interessats en presentar-vos a la PBAU heu de seguir les següents passes:

1. Del 12 al 19 d’abril empleneu el formulari: RECOLLIDA DE DADES PER A LA PBAU (El formulari es pot emplenar més d’una vegada, es considerarà vàlid l’últim qüestionari emplenat abans del 20 d’abril)

2. Del 20 al 23 d’abril podeu recollir el resguard de matrícula al centre i si és el cas aportar la documentació que us doni dret a exempció/reducció de taxes.

Altres terminis a tenir en compte a la convocatòria ordinària:

  1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d’abril al 9 de maig.

  2. Si heu titulat heu de procedir al pagament del títol i de la matrícula a UIBdigital: de l’1 al 7 de juny.

  3. Publicació lloc d’examen: a partir del 3 de juny.

  4. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny.

  5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de juny (15.00 h).

  6. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny.

  7. Publicació dels resultats definitius: 29 de juny (15.00 h).

  8. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.

 

Us recordem que és convenient que tingueu l’usuari per accedir al GestIB, si encara no el teniu, el podeu sol·licitar seguint les instruccions que trobareu al següent enllaç: Sol·licitud usuari Gestib

Atesa la situació provocada per la COVID-19, s’ha acordat adaptar els exàmens de la PBAU de forma similar a com es va fer el curs passat. Es poden consultar les adaptacions corresponents al següent enllaç: https://saga.uib.cat/arees/acces/adaptacions_pba