Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics. Curs 2020-2021

Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics. Curs 2020-2021

Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics de l’IES Binissalem. Curs 2020-2021.

La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

Les programacions didàctiques dels departaments, o programacions docents, inclouen els criteris d’avaluació i qualificació de cada una de les matèries.