Reunions de Famílies de Principi de Curs

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu el calendari de reunions de principi del curs 23-24.

Dimarts 5 de setembre a les 18:00 h farem una reunió general per a totes les famílies del centre on assistiran l’Equip Directiu i l’APIMA per informar del funcionament del centre. Aquesta reunió serà al menjador de l’escola.

Totes les altres reunions per cursos seran a les aules dels vostres infants a les hores que podeu veure a la infografia, on es tractaran temes més específics de la tutoria.

Els dies de les reunions d’aula, l’APIMA estarà a la vostra disposició.

Confeccionant la cartografia del 23-24!

Benvolgudes famílies,

Vos volem informar que ja som a l’escola preparant l’inici de curs i estam a la vostra disposició pel que necessiteu.

Ens podeu trobar al teléfon 971862344 de 9:00 h a 14:00 h o al correu electrònic ceipsonbasca@educaib.eu.

Per qüestions presencials heu de demanar cita prèvia.

Estau atentes a la web, xarxes socials i canals de comunicació que, durant aquesta setmana, anirem publicant les indicacions necessàries per al principi de curs (reunions, etc.).

Consell Escolar 10 juliol 2023

Es varen aprovar les actes anteriors.

Es va aprovar la Memòria del curs 22-23, on es varen valorar positivament l’anàlisi dels resultats i l’assoliment dels objectius plantejats a la PGA, i es va evidenciar la necessitat d’augmentar la participació de les famílies al centre. Per millorar aquest objectiu els acords foren els següents:   

  • Donar importància al tema de la comunicació escola-família a les reunions de principis de curs.
  • Fer un seguiment de les respostes de les famílies pels diferents canals de comunicació del centre.
  • Plantejar al projecte de participació democràtica de l’A307 del PROA+ que es treballi com millorar la participació.

Es va informar dels romanents del compte de gestió a data 30 de juny de 2023 i la finalitat de les diferents partides.

Es va aprovar sol·licitar la participació en el Programa d’escola Matinera per al curs 23-24.

Es va aprovar la puntuació de les condicions socials de les famílies que sol·licitin els Ajuts de Menjador 23-24.

Es varen aprovar els dies no lectius de lliure disposició de centre per al curs 23-24, i aquests són:

 • 13 d’octubre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 4 de març de 2024

Es va proposar a l’Ajuntament de sa Pobla que es publiqui una ordenança sobre l’ús social dels centres docents públics de sa Pobla que reguli l’ús social del nostre centre en l’horari no lectiu.

Al torn obert de paraula es tractaren diferents temes:

 • Llistat de feines de manteniment durant l’estiu i principi de curs.
 • Reunió amb personal de neteja per organitzar la neteja de l’estiu i la posada a punt a principi de curs.
 • Es lliura a la regidora la convocatòria per una subvenció per a Ajuntaments per projectes de naturalitzar espais exteriors de centres educatius.
 • Es fa un recordatori a petició d’algunes famílies de fer el manteniment de la jardineria de l’espai exterior del centre.
 • S’informa que s’ha sol·licitat una reunió amb els nous membres responsables de la Conselleria d’Educació per fer el seguiment del tema del CEIPIESO Son Basca.
 • S’aclareix què diu el plec de condicions tècniques de la gestió del menjador quant a les faltes d’assistència d’aquest.
 • S’informa que el Consell Escolar Municipal serà 17 de juliol a les 18:00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament i d’entre altres punts i haurà la proposta d’adhesió al manifest de l’Associació de No al Parc Fotovoltaic. Es recorda que per assemblea extraordinària de l’APIMA s’acordà adherir-se com a Consell Escolar Municipal.
 • S’informa que l’Assemblea Ordinària de l’APIMA es celebrarà al mes de setembre.

 

Formalització Matrícula

Benvolgudes famílies,

Vos informam que queden pocs dies per formalitzar la matrícula dels infants que han estat admesos al procés d’escolarització.

TERMINIS:

Infantil: de dia 22 al 28 de juny

Primària: de dia 23 a dia 30 de juny

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR:

 • 2 fotografies mida carnet de l’infant.
 • Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Full de matrícula i autoritzacions (se us donaran per emplenar en el moment).

Per formalitzar la matrícula han de signar els dos progenitors o tutors legals de l’infant. Si algun dels dos no ho pot venir, ha de signar una autorització a l’altre. Vos la podeu descarregar aquí mateix.