Orientació

El servei d’orientació educativa de l’Escola d’Art d’Eivissa pretén exercir una labor de recolzament i assessorament a la comunitat educativa en aspectes d’atenció a la diversitat, processos d’orientació acadèmica i professional i realitzar funcions tècniques en assessorament respecte a la implementació de determinades activitats inherents al Pla d’Acció Tutorial.

Horari d’atenció: dimarts, dimecres, dijous i divendres. Cal demanar prèviament cita a consergeria.

Correu electrònic: orientacio@escoladarteivissa.com