CFGM Forja

FORJA ARTÍSTICA és un cicle formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny de la família professional artística d’Escultura.

Aquest cicle està dirigit a tots aquells que vulguin plasmar objectius en ferro forjat, com a experimentació en la pràctica i aplicació de la forja, o com a recerca d’un llenguatge metafòric i expressiu.

Al cicle podràs:

  • Investigar els metalls i els procediments del foc, així com el seu pes en la Història.
  • Conèixer processos industrials i artesanals (com es treballa fins a ser ferro tal com el coneixem) buscant una expressió contemporània.
  •  Investigar el llenguatge del ferro, les capacitats i qualitats plàstiques d’aquest metall.
  • Produir i experimentar amb eines específiques, de vegades fabricades pel propi alumne.
  • Conèixer en quins àmbits i diversitat de camps creatius es pot aplicar aquest ofici ancestral en temps contemporanis.

Pla d’estudis

Més informació al Reial Decret 228/2015, de 27 de març, pel qual s’estableix el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística pertanyent a la família professional artística d’Escultura i se’n fixa el corresponent currículum bàsic.

Sortides Professionals

Aquests estudis estan dirigits a obtenir una formació tècnica suficient per a la integració de l’alumnat en el món laboral, en empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic, públics o privats, relacionats amb el camp de la forja artística, i realitzant treballs com: artesà en forja artística i metal·listeria, soldador, repussats cisellador, metal·lista artístic, templador de metalls o polidor.

 

Accés i matrícula