CFGS DISSENY D’INTERIORS MOBLAMENT

Cicle de grau superior destinat a formar professionals del disseny d’interiors: condicionar arquitectònicament i moblar  espais per desenvolupar diversos usos (habitatge, comercial…) tractant els aspectes estètics, tècnics i funcionals dels espais habitables.

Es realitzen projectes d’interiorisme, memòries constructives, documentació tècnica i plànols, fomentant la part creativa de l’alumne.

En finalitzar el cicle podràs:

  • Dibuixar plànols en software específic de disseny (AutoCad, Sketch Up, VRay…)
  • Realitzar la documentació artística i tècnica de projectes d’interiorisme.
  • Realitzar pressupostos de projectes de reforma.

 

Pla d’estudis

MATÈRIES Curs:
1r 2n
Expressió volumètrica 4  
Matemàtiques 2  
Dibuix tècnic 4  
Audiovisuals 2  
Disseny assistit per ordinador 2 6
Història de l’arquitectura (moble) 2 2
Llengua estrangera (anglès) 2 2
Formació i orientació laboral 2 2
Dibuix i color 2 2
Tècniques i sistemes constructius 4 8
Projectes 10 10
Medicions i pressupostos 2

Més informació al RD 1537/1996 de 21 de juny que estableix el currículm del CF GS de Moblament.

Sortides Professionals

  • Treballar elaborant projectes d’interiorisme en empreses d’arquitectura, enginyeria, constructores i promoció immobiliària.
  • Disseny de mobiliari urbà
  • Delineació de plànols.
  • Arquitectura efímera.
  • Disseny de projectes de moblament (cuines, banys…) en empreses especialitzades i showrooms.

 

Accés i matrícula