CFGM Assistència al producte gràfic imprès

Cicle Formatiu de Grau Mitjà que pertany a la família professional de Comunicació Gràfica i Visual.

Amb aquest cicle s’adquireix un perfil professional amb una destinació laboral real en empreses d’arts gràfiques.  Per altra banda, és una iniciació per adquirir les bases del sector de la producció gràfica: imatges corporatives (logotips) i pàgines web, edició de vídeo, disseny editorial (revistes i publicacions digitals), publicitat (cartelleria, flyers, bunners…), fotografia, il·lustració digital…

En finalitzar el cicle podràs:

 •       Col·laborar en les diferents fases del procés de producció gràfica conforme a les pautes estilístiques i tècniques del projecte.
 •       Interpretar adequadament la informació projectual que es subministri i dur a terme les indicacions tècniques i tipològiques del producte gràfic que es tracti.
 •      Transcriure correctament els textos originals, distribuir-los, adequar-los i compondre’ls d’acord amb les pautes d’estil rebudes.
 •      Seleccionar, adequar, preparar i maquetar imatges atenint-te a les especificacions del disseny i els condicionants tècnics del procés d’ impressió.
 •      Saber executar, normalitzar i compatibilitzar la informació tècnica i, si escau, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta impressió de productes gràfics.
 •      Conèixer la legislació i la normativa bàsica que regulen el disseny i la realització del producte gràfic imprès, així com la referida a la seguretat i a la prevenció de riscos laborals.

Pla d’estudis

Més informació:

Sortides Professionals

 • Tècnic d’impremta
 • Dissenyador gràfic: creació d’imatge corporativa.
 • Maquetació de revistes i llibres, edició de format petit (targetes de visita, flyers…)
 • Edició de revistes i periòdics digitals
 • Venda de fotografies i il·lustracions a bancs d’imatges digitals.
 • Publicitat i material gràfic destinat a xarxes socials.

Accés i matrícula