Projecte Final de Moblament

Alumna Sara Cardona

Proposta de galeria d’art en l’edifici de Sa Peixeteria, Eivissa.
Plans del projecte
Maqueta