Reclamacions de qualificacions

Els alumnes d’ensenyament secundari i FP, i les seves famílies poden obtenir una còpia del material produït per l’alumne que tingui incidència en l’avaluació de les diferents matèries, així com fer reclamacions sobre les seves qualificacions.

Per fer-ho cal seguir les Orientacions sobre reclamacions contra les decisions i les qualificacions a l’educació secundària, publicades a la web del Departament d’Inspecció Educativa, on trobareu el model de reclamació a emplenar i entregar al centre.