Departaments

Tots els professors de l’institut estan agrupats en diferents Departaments, segons la seva especialitat professional i les assignatures que imparteixen.

Cada Departament té a un professor/a encarregat/da de representar-lo, gestionar-lo i organitzar-lo, qui és el Cap de Departament.

Tots el Caps de Departament, junt amb el Cap d’Estudis i el Director, formen la Comissió de Coordinació Pedagògica (coneguda com CCP), on debaten diferents situacions que després traslladen als seus respectius companys de departament.

Aquí baix tens tots els DEPARTAMENTS DIDÀCTICS de l’ IES SA BLANCA DONA:

Educació Física: ( Informació bàsica – Web )

Llengua Catalana i Literatura: (Informació bàsica – Web)

Llengües i Cultura Clàssiques: (Informació bàsica – Web)

Biologia i Geologia: (Informació bàsica – Web)

Dibuix: (Informació bàsica – Web)

Informàtica: (Informació bàsica – Web)

Tecnologia : (Informació bàsica – Web)

Orientació: (Informació bàsica – Web)

Llengua Castellana i Literatura: (Informació bàsica – Web)

Filosofia : (Informació bàsica – Web)

Geografia i Història : (Informació bàsica – Web)

Matemàtiques : (Informació bàsica – Web)

Física i Química : (Informació bàsica – Web)

Llengües estrangeres : (Informació bàsica – Web)

Música : (Informació bàsica – Web)

Religió : (Informació bàsica – Web)

Comerç: (Informació bàsica – Web)

Administració : (Informació bàsica – Web)