Departaments

Tot el professorat del centre està agrupat en diferents departaments didàctics o de família professional, segons la seva especialitat professional i les assignatures que imparteixen.

Cada departament té un/a cap encarregat/da de representar-lo, gestionar-lo i organitzar-lo.

Tots el caps de departament, junt amb la cap d’estudis i el director, formen la Comissió de Coordinació Pedagògica (coneguda com CCP), on debaten diferents situacions que després traslladen als seus respectius companys de departament.

A continuació et presentem tots els DEPARTAMENTS DIDÀCTICS O DE FAMÍLIA PROFESSIONAL de l’ IES SA BLANCA DONA:

Educació Física: ( Informació bàsica – Web )

Llengua Catalana i Literatura: (Informació bàsica – Web)

Llengües i Cultura Clàssiques: (Informació bàsica – Web)

Biologia i Geologia: (Informació bàsica – Web)

Dibuix: (Informació bàsica – Web)

Informàtica: (Informació bàsica – Web)

Tecnologia : (Informació bàsica – Web)

Orientació: (Informació bàsica – Web)

Llengua Castellana i Literatura: (Informació bàsica – Web)

Filosofia : (Informació bàsica – Web)

Geografia i Història : (Informació bàsica – Web)

Matemàtiques : (Informació bàsica – Web)

Física i Química : (Informació bàsica – Web)

Llengües estrangeres : (Informació bàsica – Web)

Música : (Informació bàsica – Web)

Religió : (Informació bàsica – Web)

Comerç: (Informació bàsica – Web)

Administració: (Informació bàsica – Web)

Formació i orientació laboral: (Informació bàsica – Web)